Reading Mode

Testování přítomnosti protilátek proti koronaviru

Martin Kuba

Testování přítomnosti protilátek proti koronaviru

Martin Kuba spustil na jihu Čech testování přítomnosti protilátek proti onemocnění Covid-19. Jejich přítomnost v krvi potvrzuje, že se daný jedinec už s onemocněním setkal. Do výzkumu se zapojil Jihočeský kraj, hygienici a nemocnice v Písku a ve Strakonicích.

Finální studie

Cílem výzkumu, který v kraji inicioval krajský zastupitel a zakladatel nadačního fondu Jihočeské naděje Martin Kuba, je znalost reálných čísel tzv. promořenosti obyvatelstva na jihu Čech, která podle něj potřebujeme znát pro další rozhodování v boji s nákazou.  Projekt bude financován Jihočeským krajem a ze společností MUDr. Martina Kuby. Pracovně se do výzkumu zapojí Jihočeská krajská hygienická stanice a okresní nemocnice v Písku a ve Strakonicích.Důvodem je rozdílnost mezi oběma okresy, kdy v jednom je výskyt onemocnění nejvyšší a ve druhém naopak nejnižší. „Otestujeme celkem 2000 lidí z obou okresů. První tisícovka testovaných bude složená z profesí, které přirozeně přicházejí do kontaktu s velkým množstvím lidí. Záchranáři, pokladní,policisté, hasiči a další. Druhá skupina zhruba tisíc lidí bude tvořená právě z dobrovolníků. Je ale nutné, aby její složení co nejvíce odpovídalo složení populace v těchto okresech, tedy například poměrem můžu a žen i zastoupením různých věkových skupin. Je tedy ideálně třeba, aby se v těchto dvou okresech k testování přihlásilo co nejvíce Jihočechů. Z nich by náš tým pak mohl náhodně vybrat skupinu, která složením co nejvíce odpovídá průměrné populaci. Chápu, že každý chce zjistit, jestli Covid-19 prodělal, ale tady nejde jen o to prověřit pár stovek konkrétních lidí. Všichni potřebujeme mít co nejpřesnější obrázek toho, jak to reálně v populaci vypadá. Díky tomu pak můžeme dělat správná opatření a chránit všechny kteří to potřebují,“upřesňuje význam a postup výzkumu MUDr. Martin Kuba.

Testování je určené pro populaci ve věkové kategorii od 5 do 89 let. Rodiče tedy mohou na testy přihlásit i své děti. Právě u nich totiž mohla nemoc proběhnout naprosto bez příznaků. Dobrovolníci, kteří projdou výběrem budou telefonicky kontaktováni pracovníky krajské hygienické stanice. Ti jim sdělí konkrétní termín a čas, kdy mají do nemocnice na testy přijít. Lidé tedy nebudou nikde čekat ani stát ve frontách. Obě nemocnice jsou na plošné testování již připravené. Pokud vše půjde dobře mohly by odběry dobrovolníků zvládnout od 6. do 15. května. Pro přesná a měřitelná data, která bude možné vztáhnout na celou populaci v kraji je skutečně zapotřebí náhodný výběr lidí. Nemocnice mají k dispozici německé testy vysoké kvality, které vykazují téměř stoprocentní úspěšnost.